Anne-Marie Dingenouts

Praktijk voor diagnostiek en behandeling in de ggz

Coaching, mindfulness en yoga

Aanbod

 

Coaching, mindfulness en yoga

Mijn werkwijze is individu gericht waarbij ik aansluit bij de vraag van de mens. Vanuit dit vertrekpunt bekijken we samen op welke behoefte we ons richten in de consulten en bepalen de invalshoek. Hierbij ga ik uit van het biopsychosociaal model en maak indien nodig gebruik van interventies vanuit mindfulness en yoga.  Deze vorm van zorg wordt niet vergoed door uw zorgverzekering. In sommige gevallen zal doorverwijzing naar een andere zorgprofessional noodzakelijk zijn. Dit hangt af van de ernst en aard van de problematiek. Hierin kan ik u adviseren.                                                                       

Tarief individueel consult: 85 euro per uur (dit is inclusief btw)

Op aanvraag verzorg ik groepsessies/workshops yoga en mindfulness.

 

Verpleegkundig specialistische diagnostiek en behandeling ggz problematiek

Vanaf mijn negentiende werk ik in de geestelijke gezondheidszorg en heb veel ervaring met diagnostiek en behandeling (eventueel ook medicamenteus) van; ADHD, stemmingstoornissen, angststoornissen, persoonlijkheidsproblematiek, de gevolgen van de combinatie van somatische en psychische problematiek en traumaklachten. Dit deel van het zorgaanbod in mijn praktijk is aangesloten bij Stichting 1nP. 1nP maakt onderdeel uit van de Parnassia Groep en is een gecertificeerde netwerkorganisatie van professionele ggz-professionals die ambulante behandeling bieden aan volwassen cliënten. Ik werk indien nodig samen met andere disciplines; SPV, psychiater en GZ-psycholoog.  Vanuit 1nP wordt deze zorg vergoed vanuit de basisverzekering. U heeft een verwijsbrief nodig van uw huisarts voor de Basis ggz of de Specialistische ggz. Hierbij wordt wel uw eigen risico aangesproken.

Voor meer informatie of direct aanmelden: https://www.1np.nl/volwassenen

block item img

Het biopsychosociale model

Het biopsychosociaal model is een uitbreiding van een medisch model over het menselijk functioneren, waarin niet alleen aandacht is voor biomedische aspecten, maar ook voor psychologische en sociale factoren die mede bepalend zijn voor onwelbevinden en het herstelproces.

Dus ik kijk naar jouw gezondheid vanuit een bredere context dan "oorzaak > gevolg". Vaak spelen er meer factoren een rol bij bepaalde klachten. Wanneer deze niet meegenomen worden in het werken aan herstel, zal dit het proces belemmeren. Belangrijk is dus om eerst goed helder te hebben welke factoren invloed hebben op de klachten voordat er gewerkt wordt aan stappen naar verbetering.

block item img

Spiritualiteit in mijn begeleiding

Zoals eten en drinken het lichaam voeden, wordt de geest gevoed door spiritualiteit. Het woord spiritueel is afkomstig van het Latijnse ‘spiritus’ dat adem betekent. Adem is het symbool voor leven. Er bestaat een stoffelijk leven (het lichaam) en een onstoffelijk bestaan (de geest). Tegenwoordig gebruiken we het woord spiritualiteit als een brede aanduiding van alles dat met het onstoffelijke bestaan heeft te maken.

Mijns inziens heeft iedereen in meer of mindere mate voeling met zijn eigen spiritualiteit. Dit kan zich in verschillende vormen uiten. Jammergenoeg is dit deel van het menszijn in de westerse wereld ondergeschikt geraakt omdat we heel veel in "ons hoofd" zitten, in het denken. Daardoor is het contact met je lichaam, het voelen en spiritualiteit erg naar de achtergrond geraakt wat psychische klachten kan veroorzaken. In mijn begeleiding is hier aandacht voor en zal je merken dat contact met dit deel van jou heel fijn en vertrouwd kan zijn.

block item img

Mindfulness

Besteed je veel tijd aan het nadenken over je verleden of het plannen van onze toekomst? Heb je werkstress, drukte, vervelende gevoelens, ziekte en/of ongemakken, pieker je veel of wordt je soms overmand door emoties? Als reactie hierop schakel je vaak over op de “automatische piloot”. Dit terwijl het juist in deze situaties belangrijk is om vanuit aandacht en openheid keuzes te kunnen maken en hier vervolgens ook naar te kunnen handelen. Mindfulness kan hierbij helpen. Met mindfulness ontwikkel je een stevige basis om met moeilijke, of stressvolle situaties om te gaan.

Over mij

Mijn naam is Anne-Marie Dingenouts, getrouwd en dierenliefhebber. Ik woon in de mooie Hoeksche waard, hou erg van de natuur en het buitenleven. In mijn vrije tijd ben ik geregeld op het landgoed-zorgboerderij, "de Peerdegaerdt" te vinden. Hier bied ik ook een deel van mijn coaching en trainingen aan (https://peerdegaerdt.nl/).

Ik ben BIG geregistreerd verpleegkundige, werkzaam en afgestudeerd verpleegkundig specialist geestelijke gezondheidszorg en mindfulnesstrainer. Momenteel volg ik modules van de vervolg/verdiepingsopleiding mindfulnesstrainer. Ooit begonnen als verpleegkundige binnen de gezondheidszorg, merkte ik al snel dat werken vanuit alleen het medische model mij geen voldoening gaf. Dit bewoog mij om op zoek te gaan naar een uitgebreidere benadering van gezondheid en problemen hierin. Ik volgde de opleiding tot sociaal psychiatrisch verpleegkundige, studeerde een jaar haptonomie, volgde yoga-en meditatietrainingen, de opleiding tot verpleegkundig specialist ggz en diverse aanvullende bijscholingen binnen de ggz. Inmiddels werk ik door mijn jarenlange ervaring en ontwikkeling vanuit een visie waarin aandacht is voor medische, psychologische, sociale en spirituele factoren van een mens. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                               

Praktijk en contact

De Peerdegaerdt                                                                                 

Kruisdijk 4b                                                                                           

3291 LH Strijen 

 

Praktijk van Waarde  

Ruys de Beerenbrouckweg 225 

3317 LM Dordrecht                                                                             

                                                               

06-81942334

 

 

 

                                

                                                      

 

                                                               

 

                                                                                                                                                                                                                                                                               

Bedrijfsinformatie en klachtenregeling

KVK 67309569

Ik ben aangesloten bij de VvAA

Heeft u een klacht, bespreek het eerst graag met mij! Mochten we er niet uitkomen kunnen we via de VvAA bemiddeling inschakelen

https://www.vvaa.nl/

Voor clienten via 1nP is een aparte klachtenregeling

https://www.1np.nl/praktische-info/klantsignalen